Level 37 Level 39
Level 38

Week 38


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
glib
хэлэмгий, яриа
homogeneous
нэг төрлийн, нийтлэг
malleable
уян зөөлөн, давтаж болохуйц
legerdemain
гарын шаламгай хөдөлгөөн, нүд хуурах
trend
хандлага
stagnant
зогсонги, тогтонги, идэвхгүй
fatal
үхлийн
passe
гандсан, гундсан, хуучирсан
procrastinate
удаашруулах, хойшлуулах
facet
талст, үзэл, аливаа зүйлийн нэг тал
foist
тулгах, шахах
stigmatize
хүчтэй шүүмжлэх, гутаах
capitulate
бууж өгөх, дагаар орох
audacity
зориг зүрх, ичгүүргүй зан
tantalize
шаналах, тарчлаах
retort
хариу болгох, хариулах, эрс татгалзах
reticent
дуугүй, даруу
tacit
үгээр илэрхийлээгүй боловч ойлгомжтой
chicanery
арга заль, ов
docile
дуулгавартай, үгнээс гардаггүй