Level 38 Level 40
Level 39

Week 39


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
saga
үлгэр домог
belated
хоцорсон, хугацаа хожимдсон
decrepit
элэгдсэн, хуучирсан
imperturbable
тайван амгалан
vacillate
эргэлзэх, ганхах
staunch
гуйвшгүй, шударга
opprobrium
гутамшиг, доромжлол
machiavellian
зарчимгүй, арга мэхтэй
unconscionable
шударга бус, учир утгагүй
pandemonium
үймээн, шуугиан
flay
өвчих, арьсыг нь хуулах
demeanor
зан араншин, биеэ авч явах байдал
delineation
зураг, дүрс, шугам зураг
vindicate
нотлох, батлах
heinous
аймшигтай, жигшүүртэй
turpitude
арчаагүй, өөдгүй
infraction
хууль журмыг зөрчих, зөрчил
callous
хөндий, хүйтэн
redress
цагаатгах, буруугүй болохыг нь тогтоох
vituperation
хараах, дайрч доромжлох