Level 39 Level 41
Level 40

Week 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rhetoric
яруу илтгэх зүй, гоёмсог үг
clique
бүлэглэл, дээрэмчдийн бүлэглэл
extol
өргөмжлөх, дээдлэн магтах
mentor
удирдагч, зөвлөгч
facile
хөнгөн, чөлөөтэй
cant
бүдүүлэг үг хэллэг, тойруулах
umbrage
гомдол, сүүдэр, битүү дохио
magnanimous
сайхан сэтгэлтэй, уужим санаатай
vilify
доромжлох, гутаах, гүжирдэх
elucidate
тодорхой болгох тайлбарлах
vapid
утгагүй, уйтгартай
unwieldy
нүсэр, нүсэр том
proximity
ойрхон, дөхүү
lassitude
ядрангуй байдал, тамирдалт
vitiate
гажуудуулах, сүйдлэх
augment
нэмэх, ихэсгэх
fatuous
тэнэг, ухаан муутай
contort
мурийлгах, хэлбэр дүрсийг алдуулах
repertoire
чадвар дадал
imperceptible
ажиглагддаггүй, маш бага