Level 41 Level 43
Level 42

Week 42


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quandary
түвэгтэй бэрхшээлтэй байдал
callous
хатуурсан, хатуу сэтгэлтэй
expedient
ашигтай, тохирсон
negligible
үл тоох, огт ач холбогдолгүй
blasé
ханасан
ennui
гуниг, уйтгар
comely
хөөрхөн, гоо үзэсгэлэнтэй
frenetic
галзуу солиотой хүн, ухаан мэдрэлгүй
artifice
заль, ов мэх
diversity
ялгаа, зөрүү
qualm
дотор эвгүй болох
expurgate
эвгүй зүйлсийг арилгах
begrudge
урам хугарах, сэтгэл гонсойх
artless
ямар ч урлаггүй, хөдөө маягийн
gratuity
тэтгэмж, харамж
manifest
ил, илэрхий, нотлох
delve
ухах, гүнзгий судлах
capricious
хувирамтгай, олон ааштай
requisite
шаардлагатай, заавал хэрэгтэй
replenish
дахин дүүргэх, нэмэх