Level 43 Level 45
Level 44

Week 44


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nullify
алга болгох, хүчингүй болгох
deluge
үерлэх, усанд автах
futility
ашиггүй нэмэргүй байдал
carnage
алаан хядаан
technology
технологи
libel
гүтгэлт, гүжирдлэг
defamatory
гутаасан, доромжилсон, гүжирдсэн
plaintiff
гомдол гаргагч
canard
цуурхал, шуугиан тарьсан мэдээ
deprecate
эрс эсэргүүцэх
reputed
нэртэй, алдартай
frail
хэврэг
potent
чадалтай, үр дүнтэй
excoriate
хурцаар шүүмжлэх, урах
devout
шашны, сүжигтэй, бишрэлтэй
diminutive
жижиг, бяцхан
profuse
элбэг дэлбэг, дэндүү
dulcet
аятайхан дуутай, эгшиглэнт
impromptu
цээжээр зохиосон, бэлтгэлгүйгээр
malevolent
хорссон, бах нь ханасан, өшөөтөн