Level 45
Level 46

Week 46


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ascertain
учрыг нь олох, тогтоох, тодруулах
dormant
унтаа, идэвхгүй
burgeoned
дэлгэрсэн, ургасан, өсөж дэвжсэн
potentate
эзэгнэгч, ноёлогч
disseminate
тараах, дэлгэрүүлэх, түгээх
derived
зохиомол, үүсмэл
prerogative
тусгай эрх, онцгой эрх, давуу эрх
nepotism
худ ураг, танил талаа дээшлүүлэх
dearth
хомсдол, тарчиг байдал
internecine
хоорондын тэмцлийн, сүйтгэсэн, цус асгаруулсан
tyro
эхлэн суралцагч, эхлэн сурагч
sophistry
худал шалтгаан, софистик
factitious
хиймэл, зохиомол
encomium
магтаал, магтан дуулалт
obloquy
доромжлол, гүтгэлт, гутаалт
hyperbole
хэтрүүлэг, хэтрүүлсэн зүйрлэл
munificent
өгөөмөр, өглөгч
prevarication
зугтаах, зайлсхийх, шууд хариултаас бултах
charisma
сайн сайхныг бүтээх, бусдыг татах хүч
genocide
хоморголон устгах, аймаглан устгах