Level 5 Level 7
Level 6

Week 6


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affluent
хөрөнгөтэй, баян
feasible
боломжтой, биелэгдмээр
discern
ойлгох, мэдрэх
sally
аялал, дайралт
consternation
айдас, сандрал
precocious
эрт хөгжсөн, эрт боловсорсон
perfunctory
хайхрамжгүй, анхааралгүй хийх
chagrin
уур уцаар, гомдол
perverse
зөрүү, дураараа
deride
элэглэх, шоолох
disparage
элдвээр муулах, зэвүүрхэх
laudable
магтаалын
fiasco
амжилтгүй явдал, азгүйдэл
masticate
хивэх, зажлах
eschew
татгалзах, зайлсхийх
quell
устгах, дарах
voluble
ярих дуртай, нуршуу
confidant
итгэлийг хүлээсэн хүн
obsolescence
элэгдэлт, хуучрал
dubious
эргэлзээтэй, тодорхой бус