Level 6 Level 8
Level 7

Week 7


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
implacable
гажишгүй, хэлбэлзэлгүй
paroxysm
шөрмөс татах
reprehensible
зэмлэмээр, буруушаамаар
jurisdiction
эрх мэдлийн хүрээ, эрх зүй
skirmish
мөргөлдөөн, сөргөлдөөн
harass
санаа зовоох, түгшээх
monolithic
бөөн, цул, бүхэл
indigent
ядуу, хоосон
arbitrary
дурын, тохиолдлын
fray
зодоон үүсгэх, сөргөлдөөн бий болгох
stymie
мухардалд оруулах
effigy
хөрөг зураг (ихэнхдээ дургүй хүний)
flout
тоглоом хийх, даажигнах..
cognizant
урьдчилан мэдсэн, ухаарсан
turbulent
түгшүүртэй, дүйвээнтэй
terminate
дуусгах, төгсөх
forthwith
хурдан хэрэгжүүлэх
exacerbate
хүндрүүлэх, гүнзгийрүүлэх
revert
буцах, хуучиндаа орох
oust
шахан зайлуулах, түлхэн унагаах