Level 7 Level 9
Level 8

Week 8


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emaciated
эцэж турсан, ядарсан зүдэрсэн
surge
хөөрч буух, огцом ихсэх
tranquil
тайван дөлгөөн, хөдөлгөөнгүй
sanctuary
хоргодох газар, байр, дуган
ascend
хөөрөх, мандах, өсөх
malnutrition
хагас өлсгөлөнгийн байдал
afflict
зовоох, ядраах
besiege
бүслэх, хаах, хүрээлэх
privation
гачигдал дутагдал, дутагдалтай чанар
sinister
хөнөөлтэй, муу ёртой
ubiquitous
юм бүрээс хоцордоггүй
remote
алс холын, алсын
thwart
тотгор учруулах, нураах
harbinger
зөгнөх
malignant
хортой
excruciating
зовоодог, шаналгадаг
respite
хойшлуулалт, түдгэлзэх
reverberating
ойдог, цуурайтдаг
fretful
ааштай, уур уцаартай
succumb
бууж өгөх, ялагдах нас барах