Level 2
Level 1

Repetera algebraiska uttryck


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uttryck
ett antal tal och variabler ordnade av olika räknesätt
förenkla
att göra ett uttryck så kortfattat som möjligt
numeriskt uttryck
uttryck utan variabler
algebraiskt uttryck
uttryck med variabler
term
tal som ska adderas eller subtraheras
faktor
tal som ingår i en multiplikation
produkt
resultat av en multiplikation
koefficient
konstant faktor
variabel
tal som representeras av en bokstav och kan ha olika värden
konstantterm
en term som inte innehåller någon variabel utan har ett fast värde
variabelterm
term som innehåller en variabel
polynom
algebraiskt uttryck med tal och variabler ordnade av addition, subtraktion och multiplikation
binom
polynom med två termer