Level 1 Level 3
Level 2

Repetera ekvationer


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ekvation
två uttryck med ett likhetstecken emellan
led
ett av uttrycken i en ekvation
lösning
värde på variabel som gör att en ekvation eller olikhet är sann
rot
lösning till en ekvation