Level 2 Level 4
Level 3

Parentesmultiplikation och faktorisering


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
utveckla
förenkla ett parentesuttryck med exponent, som (x + 4)²
kvadrera
upphöja till två
konjugat
ett binom där en av termerna har bytt tecken
jämn kvadrat
resultatet av en kvadrering
kvadreringsreglerna
genväg för att utveckla kvadrerade binom (x + 3)²
konjugatregeln
genväg för att multiplicera ett binom med dess konjugat: (x + 3)(x − 3)
dubbla produkten
den mittersta termen som kommer ur kvadreringsreglerna
största gemensamma faktor
det mesta man kan dela ett antal termer med
faktorisera
skriva som en multiplikation
bryta ut
faktorisera genom att hitta gemensamma faktorer i alla termer