Level 3 Level 5
Level 4

Andragradsekvationer


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kvadratrotsmetoden
lösningsmetod som tar roten ur båda leden
nollproduktmetoden
lösningsmetod när ena ledet är en multiplikation och andra ledet är noll
kvadratkomplettera
addera ett tal så att ett andragradsuttryck går att faktorisera med kvadreringsreglerna
lösningsformeln
lösningmetod som fungerar på alla andragradsekvationer
reell rot
lösning som är ett vanligt tal
dubbelrot
två lösningar som är samma tal
diskriminant
uttryck som avgör antal lösningar till en andragradsekvation