Level 9 Level 11
Level 10

Hoofdstuk 3.1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avoir envie de
zin hebben in/om
quand
wanneer
qui
wie
quoi
wat
quel(s)/quelle(s)
welke
ce que..., c'est
dat wat..., is
la rentrée
eerste schooldag, begin van het nieuwe schooljaar
bien se passer
goed aflopen, goed gaan
agréable
leuk, prettig
une gamine
een klein meisje
préparer
klaarleggen
les affaires V
de spullen
appeler quelqu'un
iemand roepen
être prêt(e)
klaar zijn
s'inquiéter
zich zorgen maken
réécouter
opnieuw luisteren
compléter
aanvullen
déménager
verhuizen
recommencer
opnieuw/weer beginnen
On a besoin de...
We hebben nodig...
l'intention V
de bedoeling