Level 12 Level 14
Level 13

Hoofdstuk 3.4


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
www.bougetonquartier.com
www.bougetonquartier.com
former
oprichten
une association
een vereniging
la page
pagina op internet (soms iets anders)
l'activité V
de activiteit
un jour
op een dag
décider
besluiten
les vacances scolaires V
de schoolvakantie
très bien marcher
erg goed lopen/gaan
continuer
doorgaan
proposer
aanbieden (soms iets anders)
le loisir
de vrijetijdsbesteding
l'animation V
de activiteit
devenir membre
lid worden
contacter
contact opnemen
le fondateur
de oprichter (mnlijk)
la fondatrice
de oprichtster (vrwlijk)
le plus
het meest
s'occuper de
zich bezighouden met
le moins
het minst
ranger
opruimen
désordonné(e)
slordig
découvrir
ontdekken
en général
in het algemeen
patient(e)
geduldig
sepromener
wandelen
l'immeuble M
het gebouw
étroit(e)
nauw: smal
l'escalier M
de trap
en pierre
van steen: stenen
à voir
te zien
le marché
de markt
descendre
afdalen: naar beneden gaan
la colline
de heuvel
monter
stijgen: naar boven gaan
se fatiguer
moe worden
construire
bouwen
le point de vue
het standpunt
la piste cyclable
het fietspad
animé(e)
levendig
le stade
het stadion
le jardin public
het park
On a besoin de...
We hebben TOTAAL NIET nodig...
beaucoup de
veel
assez de
genoeg
suffisamment de
genoeg
trop de
te veel
peu de
weinig
plusieurs
meerdere
ne ... aucun(e)
geen enkele
il manque
er ontbreekt