Level 9 Level 11
Level 10

Lliçó 30 (Repàs)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
BにAがV forma -て あります
A (subjecte) està a B amb una intenció.
AはBにV forma -て あります
A (tema principal) està a B amb una intenció.
V forma -て あります
Forma per descriure l’estat actual resultat d’una preparació/organització prèvia.
intransitius
La majoria de verbs que es combinen amb la forma -ています són...
transitius
La majoria de verbs que es combinen amb la forma -てあります són...
V forma -て おきます
Patró per constatar que s’ha deixat alguna cosa preparada amb antelació.
V forma -て おきます
Estructura per indicar el pas posterior a una acció finalitzada.
V forma -て おきます
Patró per refermar que s’ha de deixar la situació tal i com està.
まだ ゆきが ふって います。
"Encara està nevant."
それは
Interjecció que serveix per emfatitzar una resposta esperada.