Level 11 Level 13
Level 12

Lliçó 31 (Repàs)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
いこう
Forma volitiva de いきます
およごう
Forma volitiva de およぎます
よもう
Forma volitiva de よみます
とぼう
Forma volitiva de とびます
はろう
Forma volitiva de はります
たとう
Forma volitiva de たちます
あおう
Forma volitiva de あいます
はなそう
Forma volitiva de はなします
みせよう
Forma volitiva de みせます
ねよう
Forma volitiva de ねます
しよう
Forma volitiva de します
こよう
Forma volitiva de きます
けっこんしよう
Forma volitiva de けっこんします
volitiva
La forma -ましょう en informal és...?
V forma volitivaと おもって います
Patró per expressar el que l’interlocutor està pensant de fer.
V forma diccionari つもりです
Patró que expressa la decisió presa a partir d’una intenció del parlant de fer alguna cosa.
V (forma -ない) ない つもりです
Patró que expressa la decisió presa a partir d’una intenció del parlant de NO fer alguna cosa.
V forma diccionari よていです
Estructura per informar sobre un programa d’activitats.
まだ しゅくだいを して いません。
"Encara no he fet els deures."
De quina sèrie són els demostratius que s’utilitzen per referir-nos a una(es) paraula(es) o oració(ns) mencionada(es) abans en forma escrita?
De quina sèrie són els demostratius en que l’escriptor vol descriure alguna cosa al lector com si realment existís davant d’aquest últim?