Level 15 Level 17
Level 16

Lliçó 33 (Repàs)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
きけ
Forma imperativa de ききます
きくな
Forma prohibitiva de ききます
いそげ
Forma imperativa de いそぎます
いそぐな
Forma prohibitiva de いそぎます
かめ
Forma imperativa de かみます
かむな
Forma prohibitiva de かみます
よべ
Forma imperativa de よびます
よぶな
Forma prohibitiva de よびます
はしれ
Forma imperativa de はしります
はしるな
Forma prohibitiva de はしります
かえ
Forma imperativa de かいます
かうな
Forma prohibitiva de かいます
かて
Forma imperativa de かちます
かつな
Forma prohibitiva de かちます
ひやせ
Forma imperativa de ひやします
ひやすな
Forma prohibitiva de ひやします
みつけろ
Forma imperativa de みつけます
みつけるな
Forma prohibitiva de みつけます
あびろ
Forma imperativa de あびます
あびるな
Forma prohibitiva de あびます
こい
Forma imperativa de きます
くるな
Forma prohibitiva de きます
しろ
Forma imperativa de します
するな
Forma prohibitiva de します
masculí
La forma imperativa/prohibitiva en japonès és col·loquialment emprada per persones del sexe...
-ないで
La forma prohibitiva que empren les dones és...
V (forma -ます) なさい
Imperatiu cortès que s’utilitza de pares a fills o de professors a alumnes per suavitzar l’ordre.
よみます、かきます
Verbs que es poden utilitzar amb と en el mateix sentit que いいます.
XはYといういみです
“X significa/vol dir Y”
“Oració” / Forma ordinària と いって いました
Estructura per transmetre un missatge.
“Oració” / Forma ordinària と つたえて いただけませんか
Patró per sol•licitar de forma cortès que es transmeti un missatge.