Level 19 Level 21
Level 20

Lliçó 35 (Repàs)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ひけば
Forma condicional de ひきます
さわげば
Forma condicional de さわぎます
かめば
Forma condicional de かみます
とべば
Forma condicional de とびます
おくれば
Forma condicional de おくります
あえば
Forma condicional de あいます
たてば
Forma condicional de たちます
もどせば
Forma condicional de もどします
きめれば
Forma condicional de きめます
しっていれば
Forma condicional de しっている
すれば
Forma condicional de します
くれば
Forma condicional de きます
たかければ、かいません。
[oració amb adjectiu -い en condicional] ► "Si és car, no ho compraré."
にぎやかなら、パーティーにきます。
[oració amb adjectiu -な en condicional] ►"Si està animada, vindré a la festa."
あめなら、プールでおよぎません。
"Si plou, no nedaré a la piscina." (substantiu)
たら
Si el subjecte és el mateix a la condició que al que pot succeir, s'utilitza la forma...
Sなら、~
Patró que s’empra amb substantiu quan el parlant pren el tema principal d’una altra persona i aporta alguna informació.
Quina forma es pot servir també, a més a més de たら, per demanar consell o instruccions sobre el que s’hauria de fer?
しょうせつは よめば、よむほど すきに なります。
"Quant més llegeixo la novel·la, més m'agrada."