Level 21 Level 23
Level 22

Lliçó 36 (Repàs)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
V potencial ordinari ように、V
Estructura per expressar un propòsit que es podria assolir i el que s'ha de fer per assolir-ho.
にほんごが わかるように、まいにち べんきょうして います。
"Estic estudiant cada dia per poder entendre el japonès."
V potencial ordinari ように なります
Patró per dir que allò que no es podia fer ha canviat a un estat en que pot ser fet.
V potencial ordinari (forma -ない) なく なります
Patró per dir que no es pot fer allò que es podia fer abans.
まだ
Adverbi per contestar que no s'ha assolit encara una cosa.
V diccionari ように / V (forma -ない) なく なります
Patró per reflectir un canvi de rutina, sense implicar una habilitat.
V forma diccionari / V (forma -ない) ない ように して います
Patró que s’usa per expressar allò que es fa habitualment o contínuament per fer o deixar de fer una cosa.
V forma diccionari / V (forma -ない) ない ように して ください
Estructura per sol•licitar a algú que faci una cosa de forma habitual i contínua.
V forma diccionari / V (forma -ない) ない ように して ください
Estructura per sol•licitar a algú que faci una cosa en una situació única/especial.
すみませんが、しりょうを コピーして ください。
"Disculpi, faci fotocòpies dels documents."
とか
i (col·loquial per llista incompleta)