Level 27 Level 29
Level 28

Lliçó 39 (Repàs)


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la forma -て
Per expressar una causa que tingui una conseqüència inevitable o involuntària es fa servir...
から
Per expressar una causa subjectiva o justificació (perquè...) es fa servir...
Partícula per indicar una causa amb un substantiu que representi un fenomen natural o succés.
びょうきで パーティーに こられませんでした。
"Degut a una malaltia, no vaig poder venir a la festa."
びょうきですから、パーティーに きたくなかったです。
"Degut a una malaltia, no vaig voler venir a la festa."
V / adj-い Forma ordinària ので、~
Patró per establir una relació objectiva de causa-efecte.
V forma diccionari とちゅうで
Estructura per expressar “enmig de/durant” o “de camí”.