Level 33 Level 35
Level 34

Lliçó 42 (Repàs)


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
V forma diccionari / Sの ために、~
Patró per indicar un objectiu/propòsit o tot allò que reporti un benefici/guany.
まんがを よむために、にほんごを べんきょうしています。
"Estic estudiant japonès per llegir manga."
まんがが よめるように、にほんごを べんきょうしています。
"Estic estudiant japonès per poder llegir manga."
V forma diccionari の / S に~
Patró per indicar un propòsit d'ús.
この スプーンは カレーを たべるのに つかいます。
"Aquesta cullera serveix per menjar curri."
Amb quina partícula es combina un comptador per fer una estimació mínima o requerida d’una quantitat?
Amb quina partícula es combina un comptador per expressar que una quantitat sembla exagerada o excessiva?