Level 37 Level 39
Level 38

Lliçó 44 (Repàs)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
V (forma -ます) / adj -い (~いX) / adj -な (~なX) すぎます
Patró per indicar una acció o adjectiu en excés.
この カレーは からすぎます。
"Aquest curri és massa picant."
はたらきすぎると、びょうきになります。
"Si treballes en excés, acabaràs malalt."
V (forma -ます) やすいです/にくいです
Estructura que serveix per definir la facilitat o dificultat de fer una cosa.
この しょうせつは よみやすいです。
"Aquesta novel·la és fàcil de llegir."
きのうは けがを して、あるきにくいです。
"Com que ahir es va lesionar, camina amb dificultat."
ひを ちいさく しました。
["Ser canviat per algú/alguna cosa" amb adjectiu -い] ► "He baixat el foc."
もっと しゅくだいを ふくざつに します。
["Ser canviat per algú/alguna cosa" amb adjectiu -な] ► "Complicaré encara més els deures."
Sに します
Patró per expressar una decisió o selecció.
きょうは すしに します。
"Avui decideixo sushi."
あたらしく
novament
たいせつに
cautelosament/prudentment