Level 43 Level 45
Level 44

Lliçó 47 (Repàs)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Forma ordinària そうです
Estructura per transmetre una informació que s’ha sentit o llegit, sense que el parlant doni el seu punt de vista.
ゆきが ふるそうです。
"He sentit que nevarà."
ゆきが ふりそうです。
"Sembla que nevarà." (pel que s'observa)
V forma ordinària / adj -い (~い) / adj -な [な] / Sの ようです
Estructura per transmetre una conjectura del parlant en base a la situació i allò que percep amb els seus sentits.
どうも
Adverbi que es combina amb ~ようです per transmetre major inseguretat en el judici.
きむらさんは うれしいようです。
"La Kimura sembla contenta." (situació)
きむらさんは うれしそうです。
"La Kimura sembla contenta." (aparences)
sentir una veu
こえが します
sentir un so
おとが します
fer olor a
においが します
tenir gust de
あじが します