Level 7 Level 9
Level 8

Lliçó 29 (Repàs)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
SがV forma -て います
Patró amb el qual l’interlocutor descriu l'estat/condició actual d'una cosa, persona,...
Partícula de subjecte d'acció.
SはV forma -て います
Patró amb el qual l’interlocutor descriu un estat com a conseqüència d’una acció (tema principal).
V forma -て しまいました
Patró per emfatitzar que una acció o esdeveniment està finalitzat.
V forma -て しまいます
Patró per expressar que el parlant completarà una acció en el futur.
V forma -て しまいました
Patró per expressar una situació de vergonya o incòmoda/compromesa.
ありました
"L'he trobat." / "Aquí estava."
で、に
Partícules que NO poden ser omeses si es combinen amb どこか.