Level 2
Level 1

Definicije


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
morfologija
Znanstvena disciplina koja proučava strukturu i razvitak živih organizama i njihovih sastavnih dijelova na razini vidjljivosti golim okom i mikroskopom
antropometrija
Skup metoda i rezultata mjerenja koja se mogu izvesti na živu čovjeku ili na kosturu i koja omogućuju kvantitativno određivanje njihovih morfoloških značajki
aerobne funkcionalne sposobnosti
Sposobnost sustava za transport i iskorištavanje kisika i mišićnog sustava da dopremi i u biokemijskim procesima za proizvodnju energije iskoristi kisik, a radi obavljanjem mišićnog rada
anaerobne funkcionalne sposobnosti
Sposobnost organizma da iskoristi glikolitičke izvore u anaerobnoj proizvodnji energije za obavljanje mišićnog rada i da efikasno tolerira biokemijske promjene koje pri tom nastaju u mišićnoj stanici
Opća izdržljivost
sportaševa sposobnost da održi tjelesnu aktivnost kroz duže vrijeme uz aktiviranje glavnih funkcionalnih sustava s ciljem da se sportaš efikasno suprotstavi umoru
Specifična izdržljivost
duže održanje visoko učinkovite specifične radne sposobnosti u okviru konkretne motoričke aktivnosti. Glavni kriterij za njenu razinu je intenzitet rada
Eksplozivna snaga
sposobnost apsolutne ekscitacije maksimalnog broja mišićnih jedinica u jedinici vremena, u kretnji koja je određena potrebom za jednokratnim davanjem ubrzanja vlastitom tijelu ili vanjskom objektu, a što rezultira efikasnim svladavanjem prostorne udaljenosti
Sila mjerena dinamometrom
sposobnost apsolutne escitacije maksimalnog broja motoričkih jedinica u vidu postizanja sile uz svladavanje supramaksimanog otpora
Motoričke sposobnosti
sposobnosti koje određuju potencijal osobe u izvođenu motoričkih manifestacija, tj. jednostavnih i složenih voljnih kretnji koje se izvode djelovanjem skeletnog mišićja
masne kiseline i u kojim se uvjetima rada iskorištavaju kao energenti
Masne kiseline se nalaze u masnom tkivu i nužne su ljudskom organizmu za odvijanje najrazličitijih kemijskih procesa ali i za izgradnju pojedinih tkiva. Mogu se iskorištavati samo na nižim intenzitetima rada, zato jer ih se može “sagorjeti” samo u dovoljno jakoj struji kisika u aerobnom radu
Sposobnost ponavljanja sprintova
podrazumijeva mogućnost izvedbe većeg broja kratkih sprintova (manje od 10 sec) sa kratkom pauzom između ponavljanja (ne duze od 60 sec)
Metabolizam i mjera maksimalnog metabolizma
ili izmjena tvari je skup kemijskih reakcija u organizmu kako bi se održao život. Maksimalni metabolizam je VO2 max .
ograničavajuće čimbenike sposobnosti ponavaljanja sprintova
Čimbenici koji utječu na SPS mogu se generalno podijeliti na mišićne i živčane. Mišićni: mišićna ekscitabilnost, udio Cpa, VO2 max , udio metabolizma anaerobne glikolize, akumulacija metabolita Živčani: smanjena mišićna aktivacija zbog smanjene živčane provodljivosti, modifikacija obrasca mišićne aktivacije pri kretanju