Level 1 Level 3
Level 2

Lektion 2


90 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ablesen
üstündən oxumaq, saymaq
achten auf +Akk
diqqət vermək (kiməsə/nəyəsə)
analysieren
analiz etmək
aufnehmen
qəbul etmək, qarşılamaq
ausgehen von +Dat
(mənbə olaraq) başlamaq, gəlmək (haradansa)
äußern
ifadə etmək, fikir bildirmək
basieren auf +Dat
əsas qoymaq (nəyinsə üzərində)
bauen auf +Akk
ümid bəsləmək, arxayın olmaq (kiməsə/nəyəsə)
bauen auf +Dat
tikmək, qurmaq (nəyinsə üzərində)
beginnen mit +Dat
başlamaq (nəyləsə)
beibringen
başa salmaq, beyninə yeritmək
benachrichtigen
xəbər vermək
berichten
söyləmək, məruzə etmək
beschreiben
təsvir etmək
bestehen auf +Dat
israr etmək, üstündə durmaq (nəyinsə)
bestehen aus +Dat
ibarət olmaq (nədənsə)
bilden
1. təşkil etmək, düzəltmək 2. təhsilləndirmək
deuten
1. izah etmək, şərh etmək 2. işarə etmək, eyham vurmaq
dienen zu +Dat
xidmət etmək, yaramaq (kiməsə/nəyəsə)
feststellen
müəyyən etmək
führen
rəhbərlik etmək
fürchten
qorxmaq, çəkinmək
imitieren
imitasiya etmək
interviewen
müsahibə almaq
kommentieren
şərh vermək
meinen
güman etmək, fikrini söyləmək
merken
1. nəzərdə tutmaq 2. fikir vermək
mitteilen
xəbər bölüşmək, bildirmək
reagieren
reaksiya vermək
sich beschäftigen mit +Dat
məşğul olmaq (nə iləsə)
sich eignen für +Akk
uyğun olmaq, uyğun gəlmək (nəyəsə)
sich entscheiden für +Akk
qərara gəlmək (nə haqdasa)
sich etwas einprägen
nəyisə yadda saxlamaq, yaddaşa həkk etmək
speichern
yığmaq, toplamaq, yadda saxlamaq (kompüter)
stützen
dayaq vermək, dayaq vurmaq
der Akzent, -e
Aksent
die Amtssprache, -n
İşgüzar dil
die Bibliothek, -en
Kitabxana
der Dialekt, -e
Dialekt
der Dozent, -en
Dosent
der Erwachsene, -n
Həddi-büluğa çatmış şəxs
der Erwerb
Qazanc, Muzd
der Experte, -n
Ekspert
die Fachliteratur
İxtisas ədəbiyyatı
der Faktor, -en
Faktor
der Flüchtling, -e
Qaçqın
der Forscher, -
Araşdırmaçı (kişi)
die Forscherin, -nen
Araşdırmaçı (qadın)
das Gehirn, -e
Beyin
die Geisteswissenschaft, -en
Humanitar elmlər
die Germanistik
Germanistika
die Hochschule, -n
Ali məktəb
die Hochsprache, -n
Ədəbiyyat dili
der Hörsaal, die Hörsäle
Auditoriya
die Imitation, -en
İmitasiya
das Institut, -e
İnstitut
die Integration
İnteqrasiya
das Internet
İnternet
der Klang, -"e
Zəng səsi
der Kursleiter, -
Kurs rəhbəri (kişi)
die Kursleiterin, -nen
Kurs rəhbəri (qadın)
das Lehrwerk, -e
Dərslik
der Lernstoff
Dərs materialı
die Motivation, -en
Motivasiya
das Muster, -
Maket, Nümunə
die Naturwissenschaft, -en
Təbiətşünaslıq
das Niveau, -s
Səviyyə
das Projekt, -e
Layihə
der Prozess, -e
Məhkəmə işi
die Regel, -n
Qayda
das Repertoire, -s
Repertuar
die Sekundärliteratur
İkinci dərəcəli ədəbiyyat
das Talent, -e
İstedad
die Umgangssprache
Danışıq dili
die Umgebung, -en
Ətraf, Mühit
die Untersuchung, -en
Müayinə
die Verbindung, -en
Əlaqə
die Voraussetzung, -en
1. Şərt 2. Fərz, Güman
der Vorgang, -"e
Hadisə, Gedişat
die Vorlesung, -en
Mühazirə
der Zugang, -"e
Yol, Giriş
der Zweig, -e
Budaq
auswendig
1. əzbər 2. zahiri
begabt
bacarıqlı, qabiliyyətli
berufsspezifisch
işlə əlaqədar
eifrig
çalışqan, səyli
intensiv
intensiv
praxisorientiert
təcrübə yönümlü
systematisch
sistematik
unerlässlich
rəddedilməz