Level 2
Level 1

[A2] Książki i czytelnictwo


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
book
książka
publication
publikacja; opublikowanie; wydanie (np. książki)
reading
czytanie (czynność lub umiejętność)
title
tytuł
author
autor
cover
okładka (książki lub czasopisma)
table of contents
spis treści
text
tekst
heading
tytuł; nagłówek (artykułu; rozdziału w książce)
chapter
rozdział (w książce)
page
strona (w książce; dokumencie)
paragraph
akapit
line
linia; wiersz (tekstu)
literature
literatura
writer
pisarz; pisarka
story
opowieść; historia
novel
powieść
fiction
beletrystyka; literatura piękna
comic book; comic
komiks
poet
poeta
poem
wiersz