Level 2 Level 4
Level 3

[B2] Literatura i poezja


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
literary
literacki (synonim: lit.)
genre
gatunek (literacki; filmowy; muzyczny)
novelist
powieściopisarz; powieściopisarka
tale
historyjka; bajka; opowieść
short story
krótkie opowiadanie; nowela
prose
proza; epika
non-fiction
literatura faktu
biography
biografia
biographical
biograficzny
poetry
poezja
poetic; poetical
poetycki (związany z poezją)
rhyme
rym
rhyme
rymować się
verse
zwrotka; strofa (fragment wiersza; piosenki)
line
wers (w wierszu; piosence)
drama
dramat (gatunek literacki)
playwright
dramatopisarz; dramaturg (autor sztuk scenicznych)
character
postać (w książce; filmie; sztuce)
hero
bohater (w książce; filmie; sztuce)
heroine
bohaterka (w książce; filmie; sztuce)
narrator
narrator
narration
narracja; komentarz (np. w czasie filmu)
dialogue
dialog (w książce; w filmie)
myth
mit (starożytna opowieść)
mythical
mityczny (związany z mitologią; np. bohater)
moral
morał
volume
tom (jedna z kilku książek) (synonim: vol.)
dust jacket; jacket
obwoluta (do książki)
edition
wydanie (np. książki); edycja (synonim: ed.)
reprint
przedruk; reprint
introduction
wprowadzenie; wstęp (w książce)
preface
przedmowa
dedication
dedykacja (wpis w książce)
extract
urywek; fragment (tekstu; filmu)
outline
zarys; szkic (najważniejsze informacje; bez szczegółów)
outline sth
przedstawić coś w skrócie; naszkicować coś
interpret
interpretować; rozumieć jako (np. czyjeś słowa)
interpretation
interpretacja; sposób rozumienia
characterize
charakteryzować; scharakteryzować; opisać (synonim: portray)
characteristic
cecha charakterystyczna
characteristic
charakterystyczny
brief
zwięzły; krótki (synonim: concise)
concise
zwięzły; krótki (synonim: brief)
briefly
zwięźle; pokrótce
abridged
skrócony; w okrojonej wersji (o książce; tekście)
consistent
jednolity; spójny; konsekwentny
coherent
spójny (np. plan; argumentacja) (syn: consistent)
publish
publikować
bibliography
bibliografia
quote; quotation
cytat
quote
cytować
footnote
przypis (na dole strony)
bookmark
zakładka (do książki)
inspiration
inspiracja
inspire
inspirować
inspiring
inspirujący
plagiarism
plagiat