Level 5
Level 6

[C2] Język literatury


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
symbolize
symbolizować; przedstawiać
allegory
alegoria
cliché
truizm; banał; frazes (często powtarzana formułka bez znaczenia) (synonim: truism)
ample
pokaźny; dostatecznie duży; sowity
lush
bujny (np. o roślinności)
hefty
masywny; zwalisty
amid; amidst
wśród; pośród; pomiędzy
creature
stworzenie; istota (np. żywy organizm)
silhouette
sylwetka; zarys
mask
maska (zakładana na twarz)
merry
radosny; wesoły (synonim: jolly; cheery)
jolly
radosny; wesoły (synonim: merry)
gloat over sth
chełpić się czymś; triumfować z powodu czegoś
relish sth
delektować się czymś; cieszyć się z powodu czegoś
zeal
gorliwość; żarliwość; zapał (synonim: zest)
voluptuous
zmysłowa; ponętna (kobieta)
parting
rozstanie; pożegnanie
memories
wspomnienia
touched
wzruszony; poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił)
vivid
obrazowy; sugestywny (np. opis; wspomnienie)
oblivion
zapomnienie; niepamięć
hectic
nerwowy; gorączkowy; napięty
wrath
gniew; ekstremalna wściekłość (synonim: rage; fury)
fierce
zażarty; gwałtowny; ostry
abrupt
raptowny; nagły
abruptly
gwałtownie; raptownie
anticipation
niecierpliwe wyczekiwanie; oczekiwanie
mediocre
mierny; pośledni; średni (synonim: indifferent)
dread doing sth
drżeć na myśl o robieniu czegoś; nienawidzić robienia czegoś
in sight; within sight
w zasięgu wzroku
out of sight
poza zasięgiem wzroku
at the sight of sth
na widok czegoś
disappearance
zniknięcie
cast an eye over sth
rzucać na coś okiem
anguish
udręka; boleść; cierpienie (synonim: torment; misery)
burden
brzemię; obciążenie (synonim: encumbrance)
roar
ryczeć; wyć (np. silnik) (synonim: howl)
fate
los
sinister
złowieszczy; złowrogi; ponury
peril
zagrożenie; niebezpieczeństwo
imminent
nadciągający; bliski
pervasive
wszechobecny; wszechogarniający (synonim: ubiquitous)
proximity
sąsiedztwo; bliskość
plausible
prawdopodobny; wiarygodny; przekonujący
futile
daremny; próżny (np. trud) (synonim: pointless)
surreptitious
dyskretny; ukradkowy
dryly; drily
sucho; oschle
perplexed
zmieszany; wprawiony w zakłopotanie (synonim: puzzled)
solemn
podniosły; uroczysty (wykonywany w poważny sposób)
grave
poważny; posępny (synonim: sombre)
sombre
ponury; posępny; złowieszczy (synonim: grave)
proceed
iść dalej; podążać
proceed to do sth
przejść do robienia czegoś
precede
poprzedzać
background
tło; kontekst
context
kontekst
climax
punkt kulminacyjny; moment kulminacyjny
consist in sth
polegać na czymś; opierać się na czymś
abandon
porzucić; opuścić
abandoned
opuszczony; porzucony (np. budynek; samochód)
sth
ukryć coś; skryć coś
cast a shadow over sth; cast a shadow on sth
rzucać na coś cień; kłaść się cieniem na coś
on the mantelpiece
na kominku
monologue
monolog
disorder
nieporządek; nieład
unduly
nadmiernie; przesadnie; zbytnio
wisp
kosmyk (np. włosów); wiązka (światła; siana)
wick
knot (część świeczki lub lampki naftowej)
beg
żebrać
beggar
żebrak