Level 1 Level 3
Level 2

[A2] Uczenie się i egzaminy


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
education
edukacja
knowledge
wiedza
course
kurs (np. kurs angielskiego; kurs dziennikarstwa)
learn
uczyć się
teach
uczyć (kogoś)
read
czytać
write
pisać (zapisywać coś)
write sth down
zapisać coś
know
wiedzieć
remember
pamiętać
recall sth
przypominać sobie coś
forget
zapominać (faktów; informacji)
draw
rysować; szkicować
understand
rozumieć (synonim: get)
follow sb
nadążać za kimś; rozumieć kogoś
copy
kopiować
copy out
przepisywać
practise
wprawiać się w czymś; ćwiczyć; praktykować
practice
praktyka (ćwiczenie czegoś)
take notes; make notes
robić notatki
make mistakes
robić błędy
make progress
robić postępy (synonim: make headway)
make headway
robić postępy (synonim: make progress)
browse through a book
przeglądać książkę
graph
wykres
chart
diagram; tabela; wykres (synonim: diagram)
diagram
diagram; schemat (synonim: chart)
bar graph; bar chart; bar diagram
wykres kolumnowy; histogram; wykres słupkowy
table
tabela
column
kolumna (synonim: col)
row
wiersz; rząd
cell
komórka (w tabeli)
test
test (sprawdzian lub egzamin)
study for a test
uczyć się do testu
question
pytanie (na teście)
answer
odpowiedź (na teście); rozwiązanie
tick
zaznaczać; odhaczać
multiple choice test
test wielokrotnego wyboru
cheat
oszukać; oszukiwać; ściągać (np. na egzaminie; w zawodach)
exam
egzamin
pass an exam
zdać egzamin
fail an exam
nie zdać egzaminu
exam session
sesja egzaminacyjna
mock exam
egzamin próbny
exam paper
arkusz egzaminacyjny
get the result of an exam
otrzymać wynik egzaminu
retake an exam
przystępować po raz drugi do egzaminu; zdawać poprawkę
revise; review
powtarzać materiał (przygotowując się do egzaminu)
speed reading
szybkie czytanie
focus on sth
skupić się na czymś (synonim: concentrate on sth)
concentrate on sth
skoncentrować się na czymś (synonim: focus on sth)
concentration
skupienie; koncentracja
library
biblioteka (budynek)
librarian
bibliotekarz; bibliotekarka
reading room
czytelnia