Level 5 Level 7
Level 6

[C1] Szkolnictwo i edukacja


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
educated
wykształcony
school
szkoła państwowa
private school
szkoła prywatna
comprehensive school
szkoła ogólnokształcąca
vocational school; trade school; career school
szkoła zawodowa
enrol
rekrutować; przyjmować (do szkoły; uniwersytetu; na kurs)
enrolment
nabór; zapisy (do szkoły; uniwersytetu; na kurs)
skip classes
opuszczać lekcje
play truant
wagarować; zrywać się ze szkoły
truancy
wagarowanie
fall behind in school
narobić sobie zaległości w szkole
expel sb from school
wyrzucić kogoś ze szkoły
expulsion
wydalenie; usunięcie (ucznia ze szkoły)
leave school
opuścić szkołę; rzucić szkołę
assembly
apel; zbiórka (w szkole)
curriculum
program nauczania
swot
kuć; wkuwać (np. do egzaminu)
learn by heart
uczyć się na pamięć (synonim: memorize)
memorize
uczyć się na pamięć (synonim: learn by heart)
leaf through a book; flick through a book
kartkować książkę (przeglądać książkę kartka po kartce)
skim
przebiegać wzrokiem (tekst) (synonim: scan)
scan
przebiegać wzrokiem (tekst) (synonim: skim)
examiner
egzaminator
evaluate
oceniać; szacować (synonim: assess)
assess
ocenić (synonim: evaluate)
assessment
ocena; oszacowanie (synonim: evaluation)
evaluation
ocena; oszacowanie (synonim: assessment)
understanding
rozumienie; pojmowanie (synonim: comprehension)
comprehension
zrozumienie; zdolność pojmowania (synonim: understanding)
intelligence
inteligencja
intelligence quotient; IQ
iloraz inteligencji
scientific paper
artykuł naukowy (praca naukowa na jakiś temat)
bookworm
mol książkowy (osoba bardzo lubiąca czytać)
plough through sth
przebrnąć przez coś (przeczytać długi; nudny tekst)
handwriting; writing
pismo ręczne; charakter pisma
illegible
nieczytelny
school outing
wycieczka szkolna