Level 6
Level 7

[C1] Wychowanie


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
upbringing
wychowanie (opieka nad dzieckiem)
up sb
wychowywać kogoś (np. dziecko)
behave
zachowywać się
behaviour
zachowanie (synonim: conduct)
conduct
zachowanie (synonim: behaviour)
self-control
samokontrola; panowanie nad sobą
obedience
posłuszeństwo
obedient
posłuszny
rebellious
nieposłuszny; buntowniczy
encourage
zachęcać; mobilizować
tempt
kusić; nakłaniać
urge sb to do sth
ponaglać kogoś do zrobienia czegoś; nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś
manners
maniery
have good manners
mieć dobre maniery; być dobrze wychowanym
have bad manners
mieć złe maniery; być źle wychowanym
ill-mannered
niekulturalny; źle wychowany
courtesy
uprzejmość; grzeczność
tolerate
tolerować
nasty
okropny; złośliwy; niemiły (np. osoba)
egoist
egoista; egoistka
selfish
samolubny
moody
kapryśny; humorzasty
spoiled; spoilt
zepsuty; rozpuszczony; rozpieszczony
childish
dziecinny; dziecięcy (dotyczący dzieci)
neglect
zaniedbywać; lekceważyć (np. ważny problem)
neglected
zaniedbany
methodical
metodyczny
pocket money
kieszonkowe
generation gap
różnica pokoleń