Level 2
Level 1

[A1] Codzienne czynności


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can you help me?
Czy możesz mi pomóc?
I've got a problem.
Mam problem.
Do you have a moment?
Czy masz chwilę?
Wait a minute.
Zaczekaj chwilkę.
I know that you're busy; but could you help me?
Wiem; że jesteś zajęty; ale czy mógłbyś mi pomóc?
What can I do for you?
Co mogę dla ciebie zrobić?
Let me take a look.
Pozwól mi spojrzeć.
Have a look.
Spójrz.
(BrE) Can you do me a favour?
Możesz wyświadczyć mi przysługę?
I need some advice.
Potrzebuję rady.
May I? Can I?
Czy mogę?
Have you finished?
Skończyłeś?
I'm sorry I've interrupted you.
Przepraszam; że ci przerwałem.
get me wrong.
Nie zrozum mnie źle.
What's the matter?
O co chodzi? (W czym rzecz?)
It's not your business!
To nie jest twój interes!
You have got to be joking.
Chyba żartujesz.
Stop kidding.
Przestań żartować.
Don't worry.
Nie martw się. (Nie przejmuj się.)
Could you wash the dishes?
Mógłbyś pozmywać naczynia?
I'll wash the dishes later.
Pozmywam naczynia później.
Could you put your plate in the dishwasher?
Czy mógłbyś włożyć swój talerz do zmywarki?
Could you load the dishwasher?
Czy mógłbyś załadować zmywarkę?
Close the door behind you.
Zamknij drzwi za sobą.
Did you lock the door?
Czy zamknąłeś drzwi na klucz?
Yes; I locked the door.
Tak; zamknąłem drzwi na klucz.
I forgot to lock the door.
Zapomniałem zamknąć drzwi na klucz.
Where is he?
Gdzie on jest?
He is upstairs in his room.
On jest na górze w swoim pokoju.
What is he doing?
Co on robi?
He has just gone out.
On właśnie wyszedł.
Where did he go?
Dokąd on poszedł?
He went to visit a friend.
On poszedł odwiedzić przyjaciela.
He went shopping.
On poszedł na zakupy.
Have you seen her recently?
Widziałeś ją ostatnio?
I haven't seen her since yesterday.
Nie widziałem jej od wczoraj.
Do you know when she will come back?
Czy wiesz kiedy ona będzie z powrotem?
She should be back in about an hour.
Ona powinna być z powrotem za około godzinę.
She arrived a moment ago.
Ona przyjechała przed chwilą.
I'm going out for a moment.
Wychodzę na moment.
I'll be right back.
Zaraz wracam.
Wait for me here.
Zaczekaj na mnie tutaj.
How long will it take?
Jak długo to zajmie?
It will take about ten minutes.
To zajmie około dziesięciu minut.
Can you wait another day or two?
Czy możesz poczekać jeszcze dzień lub dwa?
I can't wait that long.
Nie mogę czekać tak długo.
Are you tired?
Jesteś zmęczony?
I'm tired.
Jestem zmęczony.
I'm completely exhausted.
Jestem kompletnie wyczerpany.
I need to wash my clothes.
Muszę wyprać swoje ubrania.
I don't know what to wear.
Nie wiem; w co się ubrać.
I've got nothing to wear.
Nie mam w co się ubrać.
Does it fit me?
Czy to mi pasuje?