Level 9 Level 11
Level 10

[A2] W podróży


142 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Have you ever been to Poland?
Czy byłeś kiedyś w Polsce?
Have you ever been to England?
Czy byłeś kiedyś w Anglii?
Have you ever been to the US?
Czy byłeś kiedyś w USA?
I've never been there.
Nigdy tam nie byłem.
I would like to go there some day.
Chciałbym tam kiedyś pojechać.
When would you like to go there?
Kiedy chciałbyś tam pojechać?
Your passport; please.
Pana paszport; proszę.; Pani paszport; proszę.
Here is my passport.
Oto mój paszport.
What is the purpose of your visit?
Jaki jest cel pana wizyty?; Jaki jest cel pani wizyty?
I'm going on a trip.
Jadę na wycieczkę.
(BrE) I'm going on holiday.
Jadę na wakacje.
Do you have a visa?
Czy ma pan wizę? Czy ma pani wizę?
Please get ready for customs clearance.
Proszę się przygotować do odprawy celnej.
Do you have anything to declare?
Czy ma pan coś do oclenia?; Czy ma pani coś do oclenia?
I have nothing to declare.
Nie mam nic do oclenia.
Do I have to pay the duty on this?
Czy muszę zapłacić za to cło?
You have to pay the duty on that.
Musi pan zapłacić za to cło.; Musi pani zapłacić za to cło.
You don't have to pay the duty on that.
Nie musi pan płacić za to cła.; Nie musi pani płacić za to cła.
Whose suitcase is this?
Czyja to walizka?
Is it your bag?
Czy to twoja torba?
Please open this bag.
Proszę otworzyć tę torbę.
Please wait here.
Proszę tutaj zaczekać.
Fill in this form; please.
Proszę wypełnić ten formularz.
What's your address?
Jaki jest twój adres?
Please give your name and address.
Proszę podać swoje nazwisko i adres.
Here's my address.
Tutaj jest mój adres.
Sign here; please.
Proszę tutaj podpisać.
My suitcase has been damaged.
Moja walizka została uszkodzona.
Excuse me; where's the bus station?
Przepraszam; gdzie jest dworzec autobusowy?
Excuse me; where's the nearest police station?
Przepraszam; gdzie jest najbliższy posterunek policji?
Excuse me; where's the nearest post box?
Przepraszam; gdzie jest najbliższa skrzynka pocztowa?
Excuse me; how do I get to Trafalgar Square?
Przepraszam; jak dojść do Trafalgar Square?
How can I get there?
Jak mogę tam dotrzeć?; Jak mogę się tam dostać?
Which way should I go?
Którędy mam iść?
You should go that way.
Powinieneś iść tamtędy.
Turn left after you pass the museum.
Skręć w lewo; po tym jak miniesz muzeum.
(BrE) Turn right at the next junction.
Skręć w prawo na następnym skrzyżowaniu.
Go straight on.
Idź prosto.
Please follow the signs.
Proszę kierować się znakami.; Proszę iść za oznaczeniami.
You're walking in the wrong direction.
Idziesz w złym kierunku.
You should turn back.
Powinieneś zawrócić.
Could you show me it on the map?
Czy mógłbyś mi to pokazać na mapie?
Do you have a map of this area?
Czy masz mapę tej okolicy?
It's on the other side of the street.
To jest po drugiej stronie ulicy.
It's the first street to the left.
To pierwsza ulica po lewej.
It's the second street to the right.
To druga ulica po prawej.
(BrE) How far is it to the city centre?
Jak daleko jest do centrum miasta?
How far is it to the hostel?
Jak daleko jest do schroniska?
It's about 200 metres from here.
To około 200 metrów stąd.
It's very near here.
To bardzo blisko.
It's a 15-minute walk from here.
To 15 minut spacerem stąd.
Which bus goes to Oxford Street?
Który autobus jedzie na Oxford Street?
Take bus number 13.
Złap autobus numer 13.
You can take bus number 15 to get there.
Możesz złapać autobus numer 15 żeby tam dojechać.
Has bus number 14 been? Has bus number 14 departed?
Czy autobus numer 14 już był?
Which bus was that?
Jaki to był autobus? (o autobusie; który właśnie odjechał)
Does this bus go to Stansted Airport?
Czy ten autobus jedzie na lotnisko Stansted?
Where does the bus to Leeds leave from?
Skąd odjeżdża autobus do Leeds?
The bus to Leeds leaves from that stop.
Autobus do Leeds odjeżdża z tamtego przystanku.
When is the last bus to Greenwich?
Kiedy jest ostatni autobus do Greenwich?
Can I get there by bus?
Czy mogę dojechać tam autobusem?
Which tram goes to the railway station?
Który tramwaj jedzie na dworzec kolejowy?
How many stops is it?
Ile to jest przystanków?
It's three stops from here.
To trzy przystanki stąd.
Where should I get off?
Gdzie powinienem wysiąść?
Please tell me where to get off.
Powiedz mi proszę; gdzie wysiąść.
You should get off at the next stop.
Powinieneś wysiąść na następnym przystanku.
Excuse me; I'm getting off here.
Przepraszam; ja tutaj wysiadam.
I'm getting off here too.
Ja też tutaj wysiadam.
Ask him to take you there.
Poproś go; żeby cię tam zabrał.
Which platform does the train to London leave from?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu?
When is the next train to Manchester?
Kiedy jest następny pociąg do Manchesteru?
What is the fastest connection to Brighton?
Jakie jest najszybsze połączenie do Brighton?
It is a fast train.
To jest pociąg pospieszny.
It is an express train.
To jest pociąg ekspresowy.
Is it a direct train?
Czy to jest pociąg bezpośredni?
Can I take my bike on the train? Can I take my bicycle on the train?
Czy mogę zabrać mój rower do pociągu?
One single ticket to Glasgow; please.
Poproszę jeden bilet w jedną stronę do Glasgow.
One second class ticket; please.
Poproszę jeden bilet drugiej klasy.
Are there any student discounts?
Czy są jakieś zniżki dla studentów?
Are there any child discounts?
Czy są jakieś zniżki dla dzieci?
How long is this ticket valid for?
Ile czasu ważny jest ten bilet?
Where do I have to change?
Gdzie muszę się przesiąść?
How much time do I have for the change?
Ile mam czasu na przesiadkę?
You should change here.
Powinieneś się tutaj przesiąść.
Can I see your ticket; please?
Czy mogę zobaczyć twój bilet?
When is the next flight to London?
Kiedy jest następny lot do Londynu?
How long does the journey take?
Jak długo trwa podróż?
What time do we arrive?
O której godzinie będziemy na miejscu?
Are there any free seats left?
Czy zostały jakieś wolne miejsca?
Would you like a window seat or an aisle seat?
Chciałbyś miejsce przy oknie czy przy przejściu?
I'd like to confirm my flight.
Chciałbym potwierdzić mój lot.
Can I get your ticket number?
Czy mogę prosić numer twojego biletu?
My ticket number is A4D6-1009.
Mój numer biletu to A4D6-1009.
Excuse me; is this seat free? Excuse me; is this seat empty?
Przepraszam; czy to miejsce jest wolne?
This seat is taken.
To miejsce jest zajęte.
Excuse me; I think you're in my seat.
Przepraszam; chyba siedzisz na moim miejscu.
Can I open the window? Would you mind if I opened the window?
Czy mogę otworzyć okno?
Could you close the window; please?
Czy mógłbyś proszę zamknąć okno?
Can I close the window? Would you mind if I closed the window?
Czy mogę zamknąć okno?
It's really hot in here.
Jest tu naprawdę gorąco.
It's really stuffy in here.
Jest tu naprawdę duszno.
It's like an oven in here.
Tutaj jest jak w piekarniku.
It's cold in here.
Tutaj jest zimno.
Are you warm enough?
Ciepło ci? (Czy jest ci wystarczająco ciepło?)
Can you drive?
Czy umiesz prowadzić? (samochód)
Do you have a driving licence?
Czy masz prawo jazdy?
Where can I rent a car?
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
Where can I rent a bicycle?
Gdzie mogę wypożyczyć rower?
Would you mind taking a picture for us?
Czy mógłby pan zrobić nam zdjęcie?
You just need to press this button.
Wystarczy że naciśniesz ten przycisk.
How much is a letter to Poland?
Ile kosztuje list do Polski?
How much is a stamp for a postcard?
Ile kosztuje znaczek na kartkę pocztową?
How much is a stamp for a letter?
Ile kosztuje znaczek na list?
Two 40p stamps; please.
Poproszę dwa znaczki po 40 pensów.
I'd like to send a package. I'd like to send a parcel.
Chciałbym wysłać paczkę.
(BrE) Where's the nearest letterbox?
Gdzie jest najbliższa skrzynka na listy?
Can I use your computer?
Czy mogę skorzystać z twojego komputera?
Can I use the internet?
Czy mogę skorzystać z internetu?
I'd like to send an e-mail.
Chciałbym wysłać e-mail.
What time does the museum open?
O której godzinie otwierane jest muzeum?
What time does the museum close?
O której godzinie zamykane jest muzeum?
Is the museum open tomorrow?
Czy muzeum jest jutro otwarte?
The museum is closed tomorrow.
Muzeum jest jutro zamknięte.
Is this museum worth visiting?
Czy to muzeum jest warte odwiedzenia?
How much is the admission?
Ile kosztuje wstęp?
Is taking photos allowed here? Is taking pictures allowed here?
Czy wolno tutaj robić zdjęcia?
You're not allowed to take photos here. You're not allowed to take pictures here.
Tutaj nie wolno robić zdjęć.
Is there an additional fee for taking photos? Is there an additional fee for taking pictures?
Czy za robienie zdjęć obowiązuje dodatkowa opłata?
Don't forget to take your sunglasses.
Nie zapomnij zabrać swoich okularów przeciwsłonecznych.
Don't forget to take a raincoat.
Nie zapomnij zabrać płaszcza przeciwdeszczowego.
Dress in warm clothes.
Ubierz się ciepło.
How can I get to the swimming pool?
Jak dojść na basen?
How can I get to the beach?
Jak dojść na plażę?
Is swimming allowed here?
Czy wolno się tutaj kąpać?
How deep is it here?
Jak głęboko jest tutaj?
Did you like your trip?
Czy podobała ci się twoja wycieczka?
Yes; my trip was great.
Tak; moja wycieczka była świetna.
No; I didn't like my trip.
Nie; nie podobała mi się moja wycieczka.
The trip was very badly organized.
Wycieczka była bardzo źle zorganizowana.
The trip was too short.
Wycieczka była za krótka.
The trip was too long.
Wycieczka była za długa.