Level 11
Level 12

[B1] U lekarza


93 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How are you feeling today?
Jak się dzisiaj czujesz?
Not so good.
Niezbyt dobrze.
I don't feel well.
Nie czuję się dobrze.
I feel awful.
Czuję się okropnie.
I feel a little bit better today.
Dzisiaj czuję się trochę lepiej.
What seems to be the trouble?
Co ci dolega?
I've got a cold.
Mam katar.
I've got the flu.
Mam grypę.
Do you have a fever?
Czy masz gorączkę?
I've got a fever.
Mam gorączkę.
I've got a high fever.
Mam wysoką gorączkę.
I haven't got a fever.
Nie mam gorączki.
What's your temperature?
Jaką masz temperaturę?
When I took my temperature two hours ago; it was 38.2 degrees.
Kiedy mierzyłem temperaturę dwie godziny temu; miałem 38;2 stopnia.
I've got a sore throat.
Boli mnie gardło.
My throat hurts when I speak.
Boli mnie gardło; kiedy mówię.
I cough a lot.
Dużo kaszlę.
I keep sneezing.
Ciągle kicham.
What kind of cough do you have?
Jaki masz rodzaj kaszlu?
I've got a dry cough.
Mam suchy kaszel.
I've got a wet cough.
Mam mokry kaszel.
I have difficulty in breathing.
Mam trudności z oddychaniem.
I've got a headache.
Boli mnie głowa.
I feel sick.
Mam mdłości.
I feel dizzy.
Słabo mi.
I want to vomit.
Chce mi się wymiotować.
I've got a stomach ache.
Boli mnie brzuch.
(BrE) I've got diarrhoea.
Mam biegunkę.
My arm hurts.
Boli mnie ramię.
My wrist is sore.
Boli mnie nadgarstek.
I've got a pain in my back.
Bolą mnie plecy.
I often get backache.
Często dostaję bólu pleców.
I've sprained my ankle.I've twisted my ankle.
Skręciłem sobie kostkę.
You'll have to get your ankle X-rayed.
Będzie pan musiał zrobić prześwietlenie kostki.
We'll have to put your leg in a cast.
Będziemy musieli panu założyć na nogę gips.
I've cut my finger.
Skaleczyłem się w palec.
My finger is bleeding.
Mój palec krwawi.
I burnt my hand.
Oparzyłem sobie rękę.
My skin itches.
Swędzi mnie skóra.
I've got a rash.
Mam wysypkę.
Can you describe the pain?
Czy możesz opisać ból? (pytanie zadawane przez lekarza podczas diagnozy)
How long does this pain last?
Jak długo trwa ten ból?
Where does it hurt?
Gdzie boli?
It hurts here.
Boli tutaj.
I've got high blood pressure.
Mam wysokie ciśnienie krwi.
I've got low blood pressure.
Mam niskie ciśnienie krwi.
I'll take your blood pressure.
Zmierzę panu ciśnienie krwi.
I'm pregnant.
Jestem w ciąży.
Do you take any medicines?
Czy zażywasz jakieś leki?
I don't take any medicines.
Nie zażywam żadnych leków.
Are you allergic to anything?
Czy jesteś na coś uczulony?
I'm allergic to penicillin.
Jestem uczulony na penicylinę.
I'm allergic to peanuts.
Jestem uczulony na orzeszki ziemne.
How often are the attacks?
Jak częste są te napady?
When did it all begin?
Kiedy to się wszystko zaczęło?
Have you noticed anything else?
Czy zauważyłeś coś jeszcze?
Have you ever been admitted to hospital?
Czy byłeś kiedyś przyjęty do szpitala?
Do you have a vaccination card?
Czy masz kartę szczepień?
Show me your tongue; please.
Proszę pokazać język.
Take a deep breath; please.
Proszę wziąć głęboki oddech.
Hold your breath; please. Stop breathing for a moment; please.
Proszę wstrzymać oddech.
Breathe through your nose; please.
Proszę oddychać przez nos.
Breathe through your mouth; please.
Proszę oddychać przez usta.
Get undressed; please.
Proszę się rozebrać.
Strip to the waist; please. Undress to the waist; please.
Proszę się rozebrać do pasa.
Take off your shirt; please. Take your shirt off; please.
Proszę zdjąć koszulę.
Roll up your sleeve; please.
Proszę podwinąć rękaw.
Lie down on your back; please.
Proszę położyć się na plecach.
Lie on your right side; please.
Proszę położyć się na prawym boku.
Turn around; please.
Proszę się obrócić.
It's nothing serious.
To nic poważnego.
You have the flu.
Masz grypę.
You should go to bed.
Powinieneś iść do łóżka.
I'll give you a prescription.
Wypiszę ci receptę.
Please take these tablets three times a day.
Proszę zażywać te tabletki trzy razy dziennie.
Please take these tablets before meals.
Proszę zażywać te tabletki przed posiłkami.
Are you any better?
Czy jest ci choć trochę lepiej?
Did the tablets help?
Czy tabletki pomogły?
I've got a toothache.
Boli mnie ząb.
This tooth is really bugging me.
Ten ząb naprawdę mi dokucza.
I've lost a filling.
Wypadła mi plomba.
I've broken a tooth.
Złamałem ząb.
Have you seen the dentist?
Byłeś u dentysty?
I think you will have to go to the dentist.
Myślę; że będziesz musiał pójść do dentysty.
You have a cavity.
Masz ubytek. (Masz dziurę w zębie.)
Open your mouth as wide as you can.
Otwórz usta tak szeroko jak możesz.
I'll have to pull out this tooth.
Będę musiał usunąć ten ząb.
I would like to make an appointment for tomorrow.
Chciałbym się umówić na wizytę na jutro.
Is there a doctor here?
Czy jest tu lekarz?
He is unconscious.
On jest nieprzytomny.
Can I have something for a cold?
Czy mogę prosić coś na przeziębienie?
Can I have something for a cough?
Czy mogę prosić coś na kaszel?
Can I have something for a burn?
Czy mogę prosić coś na oparzenie?