Level 3 Level 5
Level 4

[A1] Telefonowanie


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What's your phone number?
Jaki jest twój numer telefonu?
Who's speaking?
Kto mówi?
Who's calling?
Kto dzwoni?
It's Victoria. This is Victoria.
Tutaj Victoria. (np. w trakcie rozmowy telefonicznej)
This is Tom Jones speaking.
Tu mówi Tom Jones.
Could I speak with Kate? Could I speak to Kate?
Czy mógłbym rozmawiać z Kate?
I'd like to speak to Kate.
Chciałbym rozmawiać z Kate.
Could you put me through to Tim Robins; please?
Czy mógłbyś mnie proszę połączyć z Timem Robinsem?
One moment; please.
Chwileczkę; proszę.
I can't speak to you at the moment.
Nie mogę z tobą rozmawiać w tej chwili.
I'm at home.
Jestem w domu.
I'm at work.
Jestem w pracy.
I'm sorry; he's in a meeting at the moment.
Przepraszam; on jest teraz na spotkaniu.
She isn't in at the moment.
Nie ma jej teraz.
Would you like to leave a message for him?
Czy chciałbyś zostawić dla niego wiadomość?
Could you tell her I called?
Czy mógłbyś jej powiedzieć; że dzwoniłem?
I'll tell her that you called.
Powiem jej; że dzwoniłeś.
I'll ask her to call you back.
Poproszę ją; żeby do ciebie oddzwoniła.
Could I leave a message for him?
Czy mógłbym zostawić dla niego wiadomość?
Can I call later?
Czy mogę zadzwonić później?
I'll call you tomorrow.
Zadzwonię do ciebie jutro.
I'm sorry; I can't hear you very well.
Przepraszam; nie słyszę cię zbyt dobrze.
Could you speak up a little?
Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?
Could you spell that; please?
Czy mógłbyś to przeliterować?
The line is busy. The line is engaged.
Linia jest zajęta.
I've tried to get through several times but it's always engaged.
Próbowałem się dodzwonić kilka razy; ale ciągle jest zajęte.
I'm afraid you've got the wrong number.
Obawiam się; że masz zły numer.
You must have called the wrong number.
Musiałeś zadzwonić pod zły numer.
Can I use the phone?
Czy mogę skorzystać z telefonu?
Can I use your phone?
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?
Can I make a phone call; please?
Czy mogę zadzwonić; proszę?
Where's the nearest phone box?
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
What's the national code to Poland?
Jaki jest numer kierunkowy do Polski?
I'm late. I'll be there in 15 minutes.
Jestem spóźniony. Będę za 15 minut.
See you in half an hour.
Do zobaczenia za pół godziny.