Level 4 Level 6
Level 5

[A1] Zakupy i pieniądze


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you want to go shopping?
Czy chcesz iść na zakupy?
(BrE) Let's have a look round the shops.
Chodźmy rozejrzeć się po sklepach.
(BrE) Where's the shopping centre?
Gdzie jest centrum handlowe?
(BrE) Where's the nearest grocer's?
Gdzie jest najbliższy sklep spożywczy?
(BrE) Where's the nearest greengrocer?
Gdzie jest najbliższy sklep warzywny?
How can I help you? How may I help you?
W czym mogę pomóc?
I'm just looking; thanks. I'm just browsing; thanks.
Tylko się rozglądam; dziękuję.
What can I get you?
Co mogę podać?
Here's my shopping list.
Tutaj jest moja lista zakupów.
I'm afraid we don't have it.
Obawiam się; że tego nie mamy.
Anything else?
Coś jeszcze?
That's all.
To wszystko.
Can I have a loaf of bread?
Czy mogę prosić bochenek chleba?
Can I have two kilograms of apples?
Czy mogę prosić dwa kilogramy jabłek?
Can I have a pound of fish?
Czy mogę prosić funta ryb?
Can I have 10 eggs?
Czy mogę prosić 10 jajek?
Can I have a can of coke? Could I have a can of coke?
Czy mogę prosić puszkę coli?
Where can I find it?
Gdzie mogę to znaleźć?
I'm looking for batteries for this camera.
Szukam baterii do tego aparatu.
Can I see this MP3 player?
Czy mogę zobaczyć ten odtwarzacz MP3?
Where do I pay for this? Where can I pay for this?
Gdzie mogę za to zapłacić?
Where's the cash desk?
Gdzie jest kasa? (w sklepie)
Can I pay by credit card?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Do you take cheques?
Czy przyjmują państwo czeki?
How much does it cost? How much is it?
Ile to kosztuje?
It's 2 dollars 40 cents. It costs 2 dollars 40 cents.
To kosztuje 2 dolary 40 centów.
I'd like something that's not too expensive.
Chciałbym coś co nie jest zbyt drogie.
I'll take it.
Wezmę to.
That will be 7 pounds 50 pence.
To będzie 7 funtów 50 pensów.
Can I try it on?
Czy mogę to przymierzyć?
(BrE) Where's the fitting room?
Gdzie jest przymierzalnia?
What size are you looking for?
Jakiego rozmiaru szukasz?
What size are you? What size do you take?
Jaki rozmiar nosisz?
Do you have it in size L?
Czy macie to w rozmiarze L?
(BrE) Do you have it in a different colour?
Czy macie to w innym kolorze?
This T-shirt is too small.
Ta koszulka jest za mała.
These shoes are too big.
Te buty są za duże.
(BrE) These trousers are too short.
Te spodnie są za krótkie.
These shoes are very comfortable.
Te buty są bardzo wygodne.
These shoes are uncomfortable.
Te buty są niewygodne.
I feel uncomfortable in this coat.
Źle się czuję w tym płaszczu.
I'll take this sweater. I'll take this jumper.
Wezmę ten sweter.
I'd like something more elegant.
Chciałbym coś bardziej eleganckiego.
I'd like something more casual.
Wolałbym coś bardziej swobodnego.
I'd like to see that book.
Chciałbym zobaczyć tamtą książkę.
Do you have blank CDs?
Czy macie czyste płyty CD?
I'd like a film for this camera.
Chciałbym film do tego aparatu.
What time do you open tomorrow?
O której otwieracie jutro?
We open at eight.
Otwieramy o ósmej.
We close at six.
Zamyk amy o szóstej.
I forgot to take my money.
Zapomniałem wziąć swoje pieniądze.
How much money do you have on you?
Ile pieniędzy masz przy sobie?
I've got only 5 pounds.
Mam tylko 5 funtów.
I've got about two pounds in change.
Mam około dwóch funtów w drobnych.
Where did you buy it?
Gdzie to kupiłeś?
Why do you want to buy it?
Dlaczego chcesz to kupić?
I can't afford it.
Nie stać mnie na to.
It's too expensive.
To jest zbyt drogie.
How much is it worth?
Ile to jest warte?
It's worth about 20 pounds.
To jest warte około 20 funtów.
Where can I exchange money?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
I'd like to change some money.
Chciałbym wymienić trochę pieniędzy.
I'd like to change 200 euros into pounds.
Chciałbym wymienić 200 euro na funty.
We don't exchange foreign coins.
Nie wymieniamy zagranicznego bilonu.
What commission do you charge?
Jaką prowizję pobieracie?
Can you change a 50 pound note for me?
Czy możesz rozmienić mi banknot 50 funtowy?
Do you have change for a pound?
Masz rozmienić jednego funta?
Please insert the card.
Proszę włożyć kartę. (komunikat w bankomacie)
Please enter your PIN.
Proszę wprowadzić swój PIN. (komunikat w bankomacie)
Take your money and receipt.
Zabierz swoje pieniądze i potwierdzenie wypłaty. (komunikat w bankomacie)
Store in a cold place. Store in a cool place.
Przechowywać w chłodnym miejscu. (napis na opakowaniu)
Store at room temperature.
Przechowywać w temperaturze pokojowej. (napis na opakowaniu)
Wash by hand.
Prać ręcznie. (napis na metce)
Do not swallow!
Nie połykać!
Warm up before serving.
Podgrzać przed podaniem.
Serve cold.
Podawać na zimno.