Level 5 Level 7
Level 6

[A1] Zawieranie znajomości


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What's your name?
Jak masz na imię?; Jak się nazywasz?
My name is Tom.
Nazywam się Tom.
It's nice to meet you.
Miło cię poznać.; Miło mi cię poznać.
My pleasure.
Przyjemność po mojej stronie.
How are you?
Jak się masz?
And you?
A ty?
How is it going?
Jak leci?
How old are you?
Ile masz lat?
I'm eighteen.
Mam osiemnaście lat.
When is your birthday?
Kiedy są twoje urodziny?
My birthday is the 23rd of February.
Moje urodziny są 23 lutego.
Where are you from? Where do you come from?
Skąd jesteś? (z jakiego kraju)
I'm from Poland.
Jestem z Polski.
Where do you live?
Gdzie mieszkasz?
I live in Wroclaw.
Mieszkam we Wrocławiu.
Where were you born?
Gdzie się urodziłeś?
I was born in Cracow.
Urodziłem się w Krakowie.
I live in a big city.
Mieszkam w dużym mieście.
I live in a small town.
Mieszkam w małym mieście.
I live in the country.
Mieszkam na wsi.
What do you do for a living? What do you do?
W jaki sposób zarabiasz na życie? (Jaki masz zawód?)
Where do you work?
Gdzie pracujesz?
I work at a bank.
Pracuję w banku.
I'm a computer graphic artist.
Jestem grafikiem komputerowym.
I'm a student.
Jestem studentem/studentką.
Are you married?
Jest pan żonaty?; Jest pani mężatką?
No; I'm single.
Nie; jestem stanu wolnego.
Do you have any children?
Czy masz dzieci?
No; I don't have children.
Nie; nie mam dzieci.
How many children do you have?
Ile masz dzieci?
I have two children.
Mam dwoje dzieci.
How old is your son?
Ile lat ma twój syn?
He is seventeen. He is seventeen years old.
On ma siedemnaście lat.
This is my wife.
To jest moja żona.
This is my husband.
To jest mój mąż.
This is my son.
To jest mój syn.
This is my daughter.
To jest moja córka.
This is my friend.
To jest mój przyjaciel.
Let me introduce myself.
Pozwól; że się przedstawię.
Let me introduce you to my friends.
Pozwól; że przedstawię cię moim przyjaciołom.
Let me introduce you to my parents.
Pozwól; że przedstawię cię moim rodzicom.
Do you like it here?
Czy podoba ci się tutaj?
It's wonderful in here.
Jest tu wspaniale.
Have you been here long?
Długo tutaj jesteś?
I've been here for two weeks.
Jestem tutaj od dwóch tygodni.
How long are you staying here?
Jak długo tutaj zostajesz?
I'm staying here for about a week.
Zostaję tutaj przez około tydzień.
Haven't we met before?
Czy myśmy się już nie spotkali?
I believe we met a year ago in London.
Wydaje mi się; że spotkaliśmy się rok temu w Londynie.
Sorry; but I don't remember you.
Przepraszam; ale nie pamiętam cię.
Yes; I remember now.
Tak; teraz sobie przypominam.
Do you know anyone here? Do you know anybody here?
Czy znasz kogoś tutaj?
I'm here for the first time.
Jestem tutaj pierwszy raz.
I'm here for the second time.
Jestem tutaj drugi raz.
I come here often.
Często tutaj przyjeżdżam.
I don't know anyone here.
Nie znam tutaj nikogo.
Do you have a family here?
Czy masz tutaj rodzinę?
I've got an aunt here. I have an aunt here.
Mam tutaj ciocię.
I'll write you a letter.
Napiszę do ciebie list.
Thank you for your letter.
Dziękuję za twój list.
Sorry I haven't written for so long.
Przepraszam; że tak długo nie pisałem.
(BrE) Would you like to go to the cinema with me?
Chciałbyś iść ze mną do kina?
What time does the film start?
O której godzinie zaczyna się film?
How much are the tickets?
Ile kosztują bilety?
Would you like to go to a concert with us?
Chciałbyś iść z nami na koncert?
What time does the concert start?
O której godzinie zaczyna się koncert?
Are there any tickets left for today?
Czy zostały jakieś bilety na dzisiaj?
Are there any tickets left for tomorrow?
Czy zostały jeszcze jakieś bilety na jutro?
Are the seats numbered?
Czy miejsca są numerowane?