Level 2
Level 1

Phrasal verbs 1 - 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blow up
vybuchnúť, nafúknuť
break down
pokaziť sa, rozbiť sa
break out
utiecť z
break up
rozísť sa, rozpadnúť (vzťah)
bring back
pripomenúť si, oživiť
build up
zosilniť, vybudovať, rozšíriť
bump into
naraziť na (niekoho, niečo)
burn off
spáliť (kalórie)
carry out
uskutočniť
catch up with
stihnúť, dobehnúť (niekoho)
check up on
skontrolovať
clean up
vyčistiť, umyť
clear up
upratať
cloud over
zatiahnuť sa (obloha)
come back
vrátiť sa
come from
pochádzať z, byť z
come in
prísť na (miesto), vstúpiť, vojsť
come out
vyjsť (film)
come up
objaviť sa, vstúpiť (nečakane)
come up with
prísť s (niečím), navrhnúť (niečo)