Level 14 Level 16
Level 15

Irregular verbs 77 - 95


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shoot, shot, shot
strieľať
show, showed, shown
ukázať
shrink, shrank, shrunk
scvrknúť sa, zraziť sa,
shut, shut, shut
zavrieť
sing, sang, sung
spievať
sink, sank, sunk
klesať, potopiť sa
sit, sat, sat
sedieť
sleep, slept, slept
spať
smell, smelt, smelt
smrdieť, voňať
speak, spoke, spoken
hovoriť
spell, spelt, spelt
hláskovať
spend, spent, spent
stráviť
spill, spilt, spilt
rozliať
spin, spun, spun
točiť, roztočiť
spoil, spoilt, spoilt
pokaziť
spread, spread, spread
šíriť, rozložiť
stand, stood, stood
stáť
steal, stole, stolen
kradnúť
stick, stuck, stuck
nalepiť