Level 1 Level 3
Level 2

Phrasal verbs 21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cut off
prerušiť (odrezať od príjmu)
cut (something) down
znížiť, vyrúbať, (niečo)
divide up
rozdeliť
drink up
vypiť, dopiť (pivo)
drop off
klesať
dry up
vyschnúť
eat up
dojesť
end up
skončiť, uzavrieť
fill up
naplniť, doplniť
find out
nájsť, zistiť, odhaliť
fit in
vojsť sa, vtesnať sa
fly by
minúť (niekoho, niečo “pri pohybe”)
get away
utiecť, uniknúť, spraviť si voľno
get away from
vyhnúť sa (téme, problému, povinnostiam)
get back
vrátiť sa (k niečomu neskôr)
get through
prejsť (čím), dostať sa cez, prečkať
get on
pokračovať, nastúpiť, nasadnúť
get out !
vypadnúť !, zmiznúť !
get out
dostať sa von, vystúpiť z (auta)
get over
dostať sa z (zotaviť sa „dostať sa z choroby“)