Level 2 Level 4
Level 3

Phrasal verbs 41 - 60


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get together
zozbierať
get up
vstať z postele
give away
prezradiť (tajomstvo)
give back
vrátiť
give up
vzdať sa (práce)
go along with
vychádzať s (niekým)
go back
vrátiť sa
go down
klesať (teplota)
go into
vstúpiť
go on
pokračovať (niečo spraviť)
go out
ísť von (zastaviť vypaľovanie)
grow on
vyrásť (viacej)
go over
zopakovať
go through
hľadať, prezerať
go with
pasovať (vyzerajú dobre s)
go without
isť bez
grow up
dospieť, vyrásť
hang around
pofľakovať sa
hang on
počkať, vydržať
hurry up
ponáhľať, poponáhľať sa