Level 3 Level 5
Level 4

Phrasal verbs 61 - 80


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keep up with
udržovať krok s
laugh at
vysmievať sa
let (someone) down
sklamať
lie down
ľahnúť si
listen to
počúvať
look after
starať sa o
look at
preskúmať
look for
hľadať
look forward to
tešiť sa na
make up
vymyslieť, vymýšľať si (čísla)
move on to
napredovať
pass on
zomrieť
pass out
omdlieť
pay back
splatiť, vyrovnať, vrátiť
pay for
platiť za, pykať za
pick (something) up
pochytiť (skúsenosť)
pick up
zdvihnúť, zobrať
point (something) out (to someone)
poukázať (niečo s niekým)
put (something) down
položiť, zapísať (niečo „pri diktovaní“)
put (something) up
zavesiť, zdvihnúť (niečo)