Level 4 Level 6
Level 5

Phrasal verbs 81 - 100


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put on (weight)
pribrať (hmotnosť)
put on (switch on)
zapnúť
put on (clothes)
obliecť, vziať na seba (oblečenie)
put up (hand)
zdvihnúť (ruku)
put up (price)
vyvesiť (cenu)
put up (tent)
postaviť (stan)
run out
dôjsť, vyčerpať (mlieko)
save up
šetriť, našetriť si
set up
nastaviť (sedadlo)
settle down
usadiť sa (niekde “v živote”)
sit down
sedieť, posadiť sa
sleep through
prespať (niečo)
slow down
spomaliť, znížiť (rýchlosť)
sort out
roztriediť
speed up
zrýchliť, urýchliť
split up
rozdeliť
sum up
zhrnúť, zosumarizovať
take away
zobrať preč
take back
vziať späť
take down
zapísať (niečo „pri diktovaní“)