Level 5 Level 7
Level 6

Phrasal verbs 101 - 118


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take off (clothes)
vyzliecť sa
take off (plane)
vzlietnuť
take over
prebrať (spoločnosť)
think off
myslieť na
throw away
vyhodiť
tidy up
upratovať
touch down
pristáť (lietadlo)
try on
vyskúšať si (oblečenie)
try (something) out
vyskúšať (niečo)
turn down
stíšiť (rádio) (znížiť, zmenšiť, skrátiť, spomaliť)
turn off
zastaviť, vypnúť
turn into
zmeniť
wait for
čakať
wake up
prebrať sa, prebudiť
watch out for
dozerať večer na deti
work out
posilovať (v posilňovni)
wrap up
zabaliť (darček)
write down
zapísať