Level 11 Level 13
Level 12

Fiiller


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Зэӏукӏэн
(birbiriyle) buluşmak
Илъхьан
(içine) koymak
Гъын
Ağlamak
Штэн
Almak
Къыгурыӏон
Anlamak
Тэн
Armağan etmek
Ешэн
Avlamak
Щытын
Ayakta durmak
Плъэн
Bakmak
Ежэн
Beklemek
Шӏэн
Bilmek
Къэгъотын
Bulmak
Ӏоф шӏэн, лэжьэн
Çalışmak
Тыгъун
Çalmak, hırsızlık
Шъун
Çürümek
Къэшъон
Dans etmek
Зыгъэпсэфын
Dinlenmek
Шъэн
Dokumak; örmek
Пытэкъужьын
Dökülmek
Къыпызын
Düşmek
Пӏун
Eğitmek
Ӏэр Ӏыгъын
Elini tutmak
Гъэгумэкӏын
Endişelenmek
Къыщэн
Evlenmek
Убыкӏын
Ezmek, dövmek, öğütmek
Къэсын
Gelmek; taarruz etmek
Къэхьын
Getirmek, vermek
Кӏон
Gitmek
Хьын
Giymek
Лъэгъун
Görmek
Щхын
Gülmek
Сымэджэн
Hasta olmak
Рихьын (ыгу)
Hoşuna gitmek
Ешъон
İçmek
Ышӏошъы гъэхъун
İkna etmek
Щэӏун
İnlemek
Фэен
İstemek
Къэнэн
Kalmak
Къесын
Kar yağmak
КӀодын
Kaybolmak
Жъон
Kaynamak, pişmek
Упхъун
Kesmek
Гущыӏэн
Konuşmak
Пичын
Koparmak
Щынэн
Korkmak
Чъэн
Koşmak
Гъэӏылъын
Koymak
Гъэгъун, гъэгъушъын
Kurutmak
Жьы къэщэн
Nefes almak
Еджэн
Okumak
Тӏысын
Oturmak
Джэгун
Oynamak
Еджэн
Öğrenmek
Егъэджэн
Öğretmek
Укӏын
Öldürmek
Лӏэн
Ölmek
Хъэн
Örmek
Етхъон
Özlemek
Лыдын
Parlamak, parıldamak
Иӏэн
Sahip olmak
Сысын
Sallanmak
Щэфын
Satın almak
Щэн
Satmak
Зэон
Savaşmak
Лъытэн
Saygı duymak
Лъытэн
Saymak
Гушӏон
Sevinmek
Шӏу лъэгъун
Sevmek
Тегъэкӏын
Silmek
Упчӏэн
Sormak
Щихын
Soyunmak
Кӏичын
Sökmek
Ӏон
Söylemek
Тепкӏэн
Sulamak
ПхъэнкӀэн
Süpürmek
Лъэшъун
Sürüklemek
Орэд къэӏон
Şarkı söylemek
Гъэшӏэгъон
Şaşmak, hayret etmek
Тхьаусхэн
Şikayet etmek
Къэшӏэн
Tahmin etmek
Жьын
Taramak
Хьын
Taşımak
Ӏазэн
Tedavi etmek
Ӏухыжьын
Temizlemek
Быбын
Uçmak
Къэущын
Uyanmak
Чъыен
Uyumak
Етын
Vermek
Теон
Vurmak, çalmak
Къещхын
Yağmur yağmak
Убытын
Yakalamak
Стын
Yanmak
Шӏын
Yapmak
Иӏоф ӏон
Yargılamak
Псэун
Yaşamak
Тхэн
Yazmak
Шхэн
Yemek yemek
Текӏон
Yenmek, mağlup etmek
Тхьакӏэн
Yıkamak
Есын
Yüzmek