1
Ready to learn
Tablica mendelejewa
2
Ready to learn
Szkło i sprzęt laboratoryjny
3
Ready to learn
Wartościowość
4
Ready to learn
Wzory
5
Ready to learn
1/1 Poznajemy różne substancje
6
Ready to learn
1/2 Poznajemy reakcje chemiczne i ich rodzaje
7
Ready to learn
1/3 Poznajemy budowę atomu
8
Ready to learn
1/4 Poznajemy układ okresowy pierwiastków chemiczn
9
Ready to learn
1/5 Poznajemy sposoby łączenia się atomów w cząste
10
Ready to learn
1/6 Poznajemy zapisy równań reakcji chemicznych
11
Ready to learn
1/7 Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu - w
12
Ready to learn
1/8 Poznajemy różne rodzaje roztworów
13
Ready to learn
1/9 Poznajemy sposoby obliczania stężenia procento
14
Ready to learn
2/1 Poznajemy elektrolity i nieelektrolity
15
Ready to learn
2/2 Poznajemy kwasy
16
Ready to learn
2/3 Poznajemy proces dysocjacji jonowej kwasów
17
Ready to learn
2/4 Poznajemy wodorotlenki
18
Ready to learn
2/5 Poznajemy proces dysocjacji jonowej zasad
19
Ready to learn
2/6 Poznajemy PH roztworów
20
Ready to learn
2/7 Poznajemy sole
21
Ready to learn
2/8 Poznajemy sposoby otrzymywania soli
22
Ready to learn
2/9 Poznajemy zastosowania soli
23
Ready to learn
3/1 Poznajemy naturalne źródła węglowodorów
24
Ready to learn
3/2 Poznajemy węglowodory nasycone
25
Ready to learn
3/3 Poznajemy węglowodory nienasycone
26
Ready to learn
3/4 Poznajemy alkohole
27
Ready to learn
3/5 Poznajemy kwasy karboksylowe
28
Ready to learn
3/6 Poznajemy estry
29
Ready to learn
3/7 Poznajemy pochodne węglowodorów zawierające az
30
Ready to learn
3/8 Poznajemy składniki żywności
31
Ready to learn
3/9 Poznajemy tłuszcze
32
Ready to learn
3/10 Poznajemy białka
33
Ready to learn
3/11 Poznajemy sacharydy
34
Ready to learn
3/12 Substancje silnie działające na organizm czło