Level 2 Level 4
Level 3

Conjuncties


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
of
sive
of
aut
of
an
of
ve
of
vel
dat (niet)
quominus
IND 1 wanneer 2 toen CONJ 1 toen 2 omdat 3 hoewel
cum
IND 1 zodra 2 zoals CONJ 1 dat 2 opdat 3 zodat
ut
opdat niet + conj
ne
dus
ergo
en
et
en
atque
en
ac
en
que
en niet, noch
neque
en niet, noch
nec
maar
sed
maar
at
maar
verum
maar, echter
autem
terwijl
dum
voordat
antequam
hoewel
etsi
ook al
licet
want
enim
want
nam
omdat
quia
omdat
quod
omdat
quoniam
als
si
als niet, tenzij
nisi
maar als
quodsi