Level 5 Level 7
Level 6

Substantiva


158 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reden, oorzaak
causa
verlangen, begeerte
cupiditas
voorbeeld
exemplum
1 daad 2 feit
factum
vorm, schoonheid
forma
manier
modus
rust
quies
(genees)middel, remedie
remedium
zaak, ding
res
hoop, verwachting
spes
1 gebruik 2 nut
usus
afwisseling, verscheidenheid
varietas
geschreeuw
clamor
verwijt
convicium
woord
dictum
knik, wenk
nutus
redevoering
oratio
klacht
querella
gesprek, taal
sermo
woord
verbum
uitrusting, pracht en praal
apparatus
zilver, geld
argentum
kunst, techniek
ars
goud
aurum
kerker
carcer
maaltijd
cena
feestmaal
convivium
voorraad, overvloed
copia
krans
corona
bootje
cumba
bescherming, bewaking
custodia
huis
domus
plein, forum
forum
tuin
hortus
begrafenis
humatio
hulpmiddel, gereedschap
instrumentum
bed
lectus
tafel
mensa
last
onus
moeite, inspanning
opera
1 hulp 2 vermogen, kracht, macht
ops
werk
opus
visser
piscator
vis
piscis
beker
poculum
tempel
templum
stad
urbs
gif
venenum
weg
via
wijn
vinum
geest, hart, ziel
animus
lot
fatum
1 lot 2 geluk 3 ongeluk
fortuna
bol
globus
kwaad
malum
1 natuur 2 aard
natura
1 adem 2 geest
spiritus
1 deugd, kwaliteit 2 moed
virtus
ondeugd, fout
vitium
omhelzing
complexus
list
dolus
geheugen, herinnering
memoria
geest, verstand
mens
kennis
notitia
geur
odor
1 waarneming(svermogen) 2 gevoel 3 gedachte, mening
sensus
stilte
silentium
baard
barba
haar
capillus
hoofd 2 hoofd-(stad,stuk etc)
caput
lichaam
corpus
traan
lacrima
hand
manus
dood
mors
oog
oculus
voet
pes
1 redding 2 gezondheid
salus
slaap
somnus
buik
venter
leven
vita
stem
vox
hoek
angulus
overigen
ceteri
grootte
magnitudo
veelheid
multitudo
aantal,getal
numerus
part, deel
pars
meer
plus
dertig
triginta
dier
animal
hemel
caelum
veld
campus
zee
mare
wereld
mundus
nacht
nox
1 kring 2 wereld
orbis
gebied,streek
regio
zon
sol
ster,planeet
stella
aarde
terra
jongeman
adulescens
vriend
amicus
god
deus
familie, huishouden
familia
man, mens
homo
niemand
nemo
naam
nomen
ouder
parens
vader
pater
oude man
senex
1 schaduw 2 schim
umbra
vrouw, echtgenote
uxor
man, mens
vir
plaats
locum
plaats
locus
rechter
iudex
oordeel
iudicium
rechter
ius
rechtvaardigheid
iustitia
wet
lex
1 eerzucht 2 stemmenwerverij
ambitio
burger
civis
burgerij, gemeenschap
civitas
samenkomst
coetus
plan, besluit, beleid
consilium
consul
consul
heerschappij
dominatus
heer, meester
dominus
leider
dux
winst
lucrum
gewoonte,gedrag
mos
taak,plicht,ambt
officium
vrije tijd, rust
otium
vaderland
patria
reis, verblijf in buitenland
peregrinatio
volk
populus
1 de eerste 2 keizer
princeps
koninkrijk
regnum
koning
rex
slavernij
servitus
slaaf
servus
tribuun
tribunus
tyran, alleenheerser
tyrannus
1 waarzegger, profeet 2 dichter
vates
gracht
fossa
zwaard
gladius
schudden
iactatio
legioen
legio
soldaat
miles
gevecht
proelium
kracht, geweld
vis
leeftijd
aetas
tijd, eeuw
aevum
jaar
annus
dag
dies
einde, grens
finis
ruimte, afstand 2 duur, tijd(vak)
spatium
tijd
tempus